Hoe te anticiperen op netvervuiling?

Netvervuiling is een begrip dat steeds vaker voorkomt, maar waar niet altijd voldoende aandacht voor is. Er is zeker sprake van meer bewustwording, maar toch staat dit onderwerp niet erg hoog op de agenda van veel bedrijven. Dat is op zich begrijpelijk, want netvervuiling is een lastig te definiëren begrip, stelt consultant René Bos van TT&MS. Het is namelijk niet direct zichtbaar als er vervuiling plaatsvindt, maar op den duur merk je een kwaliteitsafname.

Netvervuiling kan voor instabiliteit van het net zorgen. Door de oorzaak van deze vervuiling te bespreken, hoopt het cluster dat er meer aandacht voor netvervuiling komt. Ook de (mogelijke) gevolgen van netvervuiling  komen aan bod. De volgende stap is om gezamenlijk naar oplossingen te zoeken voor dit probleem. Er zijn verschillende manieren om te anticiperen op netvervuiling, maar welke past het beste bij welk specifiek bedrijf?

De vraag naar duurzame energiebronnen heeft de nodige veranderingen teweeggebracht. De laatste jaren is de interesse in zonnepanelen gigantisch gestegen. Veel huishoudens hebben – net als bedrijven – zonnepanelen op hun dak geïnstalleerd en wekken gedeeltelijk hun eigen energie op. Deze ontwikkeling resulteert in een grote verandering, omdat gebruikers en afnemers tegelijkertijd de rol van leverancier aannemen.

Overzicht is weg

Doordat particulieren en bedrijven dankzij hun zonnepanelen en zonne- en windenergieparken energie terug leveren, wordt het voor de netbeheerder moeilijker om de grip te houden op de hoeveelheid energie die men moet leveren. Zonne- en windenergie zijn onvoorspelbare en grillige energiebronnen. Doordat steeds meer elektrische auto’s de weg opgaan, is de vraag naar laadpalen flink gestegen. Deze systemen vragen veel energie en kunnen voor een dip in de netspanning zorgen. Fluctuatie is geen ongewoon begrip als het om deze energiebronnen gaat. Het overzicht houden wordt steeds moeilijker. In de infrastructuur kunnen capaciteitstekorten of -overschotten ontstaan.

Naast de optredende fluctuaties wordt de netvervuiling (power quality) mede veroorzaakt door harmonische vervorming a.g.v. niet-lineaire belastingen. De rol van vermogenselektronica is door deze verduurzamingslag waarin zonne- en windenergie een grote rol spelen, vergroot. Er moet immers een conversie plaatsvinden van, het zonnepaneel, de windmolen en energie storage devices zoals batterijen en accu’s, naar het elektriciteitsnet. Met name de harmonische vervorming kan verschillende problemen veroorzaken. Transformatoren worden minder efficiënt, bekabeling kan door de harmonische vervormingen oververhit raken. In een productieomgeving kan dit voor downtime zorgen, omdat de veiligheidssystemen anticiperen op de harmonische vervorming en machines stilleggen. In de netcode zijn richtlijnen en voorwaarden opgenomen met betrekking tot fluctuaties en voor toelaatbare harmonische stromen. Als men daar boven komt, schakelen bijvoorbeeld de zonne-inverters zichzelf uit om overspanning te voorkomen. In het slechtste geval kan dat tot systeemuitval leiden.


Advies nodig? Neem contact met ons op