Applicaties voor PHIL

Er zijn tal van toepassingen waar Power Hardware in the Loop (PHIL) uitkomst kan bieden. We lichten er enkele toe:

  • Omvormers voor zonne-energiesystemen: Een PHIL-opstelling kan worden gebruikt om de prestaties van een omvormer voor zonne-energiesystemen te testen. De omvormer wordt geïntegreerd in een real-time model die het zonne-energiesysteem en het elektriciteitsnetwerk gaat simuleren. Hierdoor kunnen de prestaties van de omvormer worden geëvalueerd onder verschillende belastingen, bedrijfsomstandigheden en weersomstandigheden.
  • Energieopslagsystemen: denk hierbij aan batterijen, supercondensatoren en brandstofcellen. Bij het testen van deze opslagsystemen met PHIL worden echte batterijmodules of brandstofcellen geïntegreerd met een simulatiemodel van het systeem waarin de batterij wordt gebruikt. Er kunnen eenvoudig verschillende scenario’s worden gesimuleerd om het batterijbeheersysteem (BMS) van een batterij te testen op prestaties en veiligheid. PHIL kan ook worden gebruikt om laad- en ontlaadalgoritmen van batterijsystemen te testen en te optimaliseren. Door echte batterijen te integreren met simulatiemodellen van het energiesysteem of het netwerk, kunnen ingenieurs verschillende laad- en ontlaadscenario’s simuleren en de prestaties van de batterij evalueren
  • Elektrische voertuigen: PHIL-opstellingen kunnen ook worden gebruikt om elektrische voertuigen te testen en valideren. In dit geval worden de batterij, motor en spanningsconvertoren van het voertuig geïntegreerd in de real-time simulatiemodellen die de fysieke eigenschappen gaan simuleren van de weg, de bestuurder en het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor kunnen de prestaties en het gedrag van het voertuig worden geanalyseerd onder deze verschillende bedrijfsomstandigheden. 
  • Windturbines: Een PHIL-opstelling biedt ook uitkomst om windturbines te testen en valideren. In deze toepassing worden de turbine en het controle-algoritme geïntegreerd met de real-time simulatiemodellen van het windkracht en richting, en het elektriciteitsnetwerk waar de windmolen op is aangesloten Hiermee kunnen de prestaties en het gedrag van de windturbine worden geanalyseerd onder verschillende weersomstandigheden, belastingen en elektriciteitsnet situaties.
  • Industriële automatisering: PHIL wordt ook toegepast in de industriële automatiseringssector om complexe besturingssystemen te testen. Het kan worden gebruikt voor het valideren van robotica, motion control-systemen, procesautomatisering en andere industriële besturingstoepassingen.
  • Netstabiliteit: PHIL-opstellingen kan worden ingezet om de stabiliteit van elektriciteitsnetwerken te testen en valideren. In dit geval worden real-time simulatiemodellen van het elektriciteitsnetwerk en de belastingen geïntegreerd met fysieke apparatuur zoals generatoren en omvormers. Zo kunnen we dan de prestaties en het gedrag van het netwerk analyseren onder verschillende belastingen en storingen.
  • Netwerkbeheersystemen: Het testen en valideren van SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) en DMS (Distribution Management System) systemen behoort ook tot de mogelijkheden. Door real-time simulatiemodellen van het netwerk en de belastingen te integreren met fysieke apparatuur zoals schakelapparatuur, vermogensregelaars en sensoren, kunnen verschillende scenario’s worden gesimuleerd en getest om de werking en prestaties van de netwerkbeheersystemen te analyseren.
  • Smart Grids: PHIL biedt hier een oplossing door de werking en prestaties van slimme netwerken te testen en te valideren. Door real-time simulatiemodellen van het netwerk en de belastingen te integreren met fysieke apparatuur zoals een aangesloten elektrische wagens, zonne-energiesystemen en batterij voor energieopslag. Zo kunnen alle scenario’s worden gesimuleerd en getest om de prestaties van het netwerk te analyseren en optimaliseren.

Advies nodig? Neem contact met ons op