Power Hardware in the Loop (PHIL)

Power hardware in the loop (PHiL) is een variant van het oorspronkelijke HiL-concept. Het concept van HIL blijft behouden en wordt aangevuld met extra vermogen -lees versterker- in de lus. Op die manier wordt het HIL concept geschikt gemaakt voor het aansturen van fysieke componenten of subsystemen die meer vermogen vragen. Denk hierbij aan het testen of ontwerpen van elektromotoren, transformatoren of omvormers.

In een PHIL-systeem wordt de te testen apparatuur (bijvoorbeeld een omvormer) geïntegreerd in een testopstelling met real-time simulatiemodellen van andere apparatuur en systemen (bijvoorbeeld een elektriciteitsnetwerk of een windturbine). Het geheel wordt dan aangestuurd door een real-time simulatieomgeving die het gedrag van de gehele opstelling coördineert en controleert. PHIL biedt verschillende voordelen ten opzichte van conventionele testsystemen, waaronder een hogere mate van veiligheid, nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en flexibiliteit. Het maakt het ook mogelijk om de meest geavanceerde en complexe testscenario’s uit te voeren die moeilijk te realiseren zijn met traditionele testmethoden. 

PHIL wordt vaak gebruikt in de ontwikkeling en validatie van energieomvormers, windturbines, zonne-energiesystemen en andere vermogenssystemen, waarbij de betrouwbaarheid en prestaties van het systeem cruciaal zijn voor de veiligheid en efficiëntie van het systeem.


Advies nodig? Neem contact met ons op