Laadnormen

Er zijn een groot aantal geldende normeringen op het gebied van elektro mobiliteit. Internationale standaarden die de eisen definiëren van alle apparatuur om een veilig gebruik te garanderen. Denk hierbij aan normeringen die gelden bij het ontwikkelen van onderdelen zoals de inlet en outlet stekkers die gebruikt worden bij het laden. Voor de laadpunten, het elektrisch voertuig en de communicatie interfaces gelden eveneens opgelegde normeringen. Door de vele en snelle ontwikkelingen in de elektro mobiliteit zijn sommige van deze normeringen nog in volle ontwikkeling. Dit is onder andere het geval met de IEC 61851 normering voor conductief laden.

Charging topology

IEC 61851-21-2:2018 definieert de EMC-vereisten voor alle off-board onderdelen of apparatuur van dergelijke systemen die worden gebruikt om elektrische voertuigen van elektrische stroom te voorzien of op te laden door middel van geleidende stroomoverdracht (CPT), met een nominale ingangsspanning, volgens IEC 60038:2009, tot 1.000V wisselstroom of 1.500V gelijkstroom en een uitgangsspanning tot 1.000V wisselstroom of 1.500V gelijkstroom.

IEC 61851-22: Dit deel van IEC 61851 geeft, samen met deel één, de eisen voor AC oplaadstations voor elektrische voertuigen voor geleidende aansluiting op een elektrisch voertuig, met AC voedingsspanningen volgens IEC 60038 tot 690 V.

IEC 61851-23:2014, geeft de vereisten voor gelijkstroomlaadstations voor elektrische voertuigen (EV), hier ook “gelijkstroomlader” genoemd, voor geleidende verbinding met het voertuig, met een AC of DC ingangsspanning tot 1.000V AC. en tot 1.500V DC. volgens IEC 60038. Het voorziet in de algemene vereisten voor de besturingscommunicatie tussen een gelijkstroom EV laadstation en een EV.

IEC 61980-1:2020 is van toepassing op het voedingsapparaat voor het draadloos opladen van elektrische wegvoertuigen bij standaard voedingsspanningen volgens IEC 60038 tot 1 000 V wisselstroom en tot 1 500 V gelijkstroom. Elektrische wegvoertuigen (EV) zijn wegvoertuigen, inclusief plug-in hybride wegvoertuigen (PHEV) die hun energie geheel of gedeeltelijk halen uit oplaadbare energieopslagsystemen aan boord (RESS). Dit document is ook van toepassing op apparatuur voor draadloze energieoverdracht (WPT) die wordt gevoed door on-site opslagsystemen (bijv. bufferbatterijen).

IEC 61439-7:2022 definieert de specifieke vereisten voor assemblages voor de volgende toepassingen: jachthavens, campings, marktpleinen en oplaadstations voor elektrische voertuigen als volgt:

  1. Assemblages waarvan de nominale spanning niet hoger is dan 1.000V wisselstroom of 1.500V gelijkstroom;
  2. Assemblages die bestemd zijn voor gebruik in verband met de opwekking, transmissie, distributie en omzetting van elektrische energie en voor de besturing van apparatuur die elektrische energie verbruikt;
  3. Assemblages die door gewone personen worden bediend (bijvoorbeeld voor het in- en uitpluggen van elektrische apparatuur);
  4. Assemblages die bestemd zijn voor installatie en gebruik op marktpleinen, jachthavens, campings en andere soortgelijke locaties die toegankelijk zijn voor het publiek, met inbegrip van tijdelijke installaties;
  5. Assemblages bestemd voor oplaadstations voor elektrische voertuigen (AEVCS) voor modus 3 en modus 4. Ze zijn ontworpen om de functionaliteit en aanvullende eisen te integreren voor geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen volgens IEC 61851-1:2017.

IEC 61851-24:2014 is, samen met IEC 61851-23, van toepassing op digitale communicatie tussen een DC EV-laadstation en een elektrisch wegvoertuig (EV) voor de besturing van DC opladen, met een AC of DC ingangsspanning tot 1.000 V AC en tot 1.500V DC voor de geleidende oplaadprocedure. De EV-oplaadmodus is modus 4 volgens IEC 61851-23. Bijlagen A, B en C geven beschrijvingen van digitale communicatie voor de besturing van gelijkstroomlading, specifiek voor gelijkstroom EV-oplaadsystemen A, B en C zoals gedefinieerd in deel 23.

Communicatie
IEC 61850 is een standaard voor communicatienetwerken en -systemen in onderstations. Het is gebaseerd op het ethernetprotocol en is een gestandaardiseerde communicatiemethode die is ontwikkeld ter ondersteuning van geïntegreerde systemen die bestaan uit zelf beschrijvende IED’s (Intelligent Electronic Devices) van verschillende leveranciers die in een netwerk zijn opgenomen om realtime beveiligings-, controle-, meet- en bewakingsfuncties uit te voeren. De nieuwe ISO 15118 norm zorgt voor de nodige informatie-uitwisseling rechtstreeks tussen het voertuig en de laadinfrastructuur. Deze informatie kan vervolgens worden doorgegeven aan de EMSP en het elektriciteitsnet, waardoor een veilige en optimale lading wordt gegarandeerd die aan ieders behoeften voldoet.

Accessoires
IEC 62196-1:2022 is van toepassing op EV-stekkers, EV-stopcontacten, voertuigconnectoren, voertuiginlaten, hierna “accessoires” genoemd, en op kabelassemblages voor elektrische voertuigen (EV) bedoeld voor gebruik in geleidende laadsystemen die controlemiddelen bevatten, met een nominale bedrijfsspanning van niet meer dan:

  1. 690V wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz, bij een nominale stroomsterkte van maximaal 250A;
  2. 1.500V DC bij een nominale stroomsterkte van maximaal 800A.

IEC 62196-2 is van toepassing op stekkers, contactdozen, voertuigconnectoren en voertuigcontactdozen met pennen en contactbuizen van gestandaardiseerde configuraties, hierna accessoires genoemd. Ze hebben een nominale bedrijfsspanning van maximaal 480 V wisselspanning, 50 Hz tot 60 Hz, en een nominale stroomsterkte van maximaal 63 A driefasig of 70 A eenfasig, voor gebruik bij geleidend opladen van elektrische voertuigen.

IEC 62196-3 is van toepassing op voertuigkoppelingen met pennen en contactbuizen met een gestandaardiseerde configuratie, hierna ook “toebehoren” genoemd, bedoeld voor gebruik in geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen die regelapparatuur bevatten, met een nominale bedrijfsspanning tot 1.500V gelijkstroom en een nominale stroomsterkte tot 250A, en 1.000V wisselstroom en een nominale stroomsterkte tot 250A. Dit deel van IEC 62196 is van toepassing op hoog vermogen DC interfaces en gecombineerde AC/DC interfaces van voertuigkoppelingen zoals gespecificeerd in IEC 62196-1:2014, en bedoeld voor gebruik in geleidende laadsystemen voor circuits zoals gespecificeerd in IEC 61851-1:2010, en IEC 61851-23:2014.


Advies nodig? Neem contact met ons op