Slimme laad technologieën

Wordt slim laden de toekomst?

Smart Charging of slim laden is een brede term die wordt gebruikt om aan te duiden dat slimme technieken de laadtransactie op afstand kunnen aansturen. Er is momenteel een sterk toenemend gebruik van elektrische voertuigen en gelijktijdig laden brengt piekbelastingen mee. Dit kan een negatieve impact veroorzaken zoals stroomstoringen op de elektriciteitsnetten en op de energie transport infrastructuur. De omvang van de negatieve effecten op de netwerkinfrastructuur kan echter worden verzacht door slim laden in het netwerk te integreren. Als ze slim worden opgeladen kunnen elektrische voertuigen niet alleen voorkomen dat ze het lokale elektriciteitsnet overbelasten, maar kunnen ze ook energie leveren om energie tekorten flexibel op te vullen. Slim laden kan er ook voor zorgen dat het opladen van een elektrische wagen op het meest optimale moment gebeurt, wanneer de kosten laag zijn en het aanbod van (duurzame) energie hoog.  

Van V1G naar bi-directioneel V2G

V1G-opladen, ook wel uni-directioneel gecontroleerd laden genoemd, is inmiddels al een paar jaar bekend. Het opladen van elektrische auto’s is zo geregeld dat het laadvermogen kan worden verhoogd en verlaagd wanneer dat nodig is. In sommige regio’s is het zelfs zo dat er tussen 5 en 8 niet meer geladen kan worden omdat de netbelasting dan te hoog is.

Vehicle-to-Grid of V2G gaat met het bi-directioneel concept nog een stap verder en maakt het mogelijk om het opgeladen vermogen ook tijdelijk terug te sturen naar het elektriciteitsnet om variaties in energieproductie en verbruik in evenwicht te brengen. Ook door de komst van hernieuwbare energiebronnen met sterk wisselende productie niveaus wordt dit evenwicht steeds complexer. Met V2G kan de energie in de batterij van het elektrische voertuig terug geleverd worden aan het net. Hiermee is het mogelijk dat het elektrische voertuig dienst doet als buffercapaciteit om het net te ondersteunen en mogelijke piekbelastingen op te vangen. Anderzijds kan overtollig geproduceerde elektriciteit worden opgevangen door de voertuigen. V2G-technologie werkt door middel van speciaal ontworpen
bi-directionele laadstations. Deze laadstations worden straks eventueel een essentieel onderdeel van de energietransitie en een stabiel energienet.

In de nabije toekomst kan elke batterij op wielen bijdragen aan het evenwicht tussen vraag en aanbod in het elektriciteitsnet.

Vehicle to Everything (V2X)

Een andere ontwikkeling op het gebied van slim laden is V2X of Vehicle to Everything. V2X is ook een bi-directioneel concept en kan het best worden omschreven als V2G met extra voordelen zoals toegankelijkheid en efficiëntie. Enkele toepassingen van V2X zijn onder andere Vehicle to Home (V2H) of Vehicle to Building (V2B). Afhankelijk van het concept wordt de energie van een EV-batterij gebruikt voor de verbruikers van een huishouden of kantoren. Het elektrische voertuig kan energie ter beschikking stellen, ook wanneer terug leveren aan het elektriciteitsnet niet mogelijk is.

V2X verhoogt de toegankelijkheid en efficiëntie ten opzichte van V2G laadpunten. V2G-laders dienen weliswaar hun doel, maar zijn extreem groot. Als gevolg hiervan zijn de installatieprocessen niet zo eenvoudig en zijn er veel middelen nodig om te installeren. De V2X lader wordt gekenmerkt door zijn kleine formaat en lage gewicht, waardoor het apparaat meer geschikt is voor eenvoudige installatie bij privéwoningen, kantoren en vele andere locaties. Bovendien is de reactietijd voor het veranderen van de laadrichting aanzienlijk toegenomen, waardoor de V2X superieur is in termen van energie-efficiëntie.

EVSE Multifunctionele bi-directionele testopstelling (V2G en V2X) (aanpassen met apparatuur)

Om een test oplossing te bieden voor zowel AC als DC laadpalen – uni directioneel en bi-directioneel – is er een multifunctionele testopstelling die alle mogelijkheden integreert in één opstelling. Deze all-terrain convertoren combineren de volledige functionaliteit van een AC/DC voeding met alle mogelijkheden van een AC/DC elektronische belasting. De mogelijkheid om de opstelling modulair uit te breiden voor hogere vermogens geeft de gebruiker maximale flexibiliteit en zekerheid voor de toekomst. De opstelling kan op die manier ook ingezet worden voor het testen en simuleren van batterijen, AC en DC elektromotoren en alle type omvormers.


Advies nodig? Neem contact met ons op