Applicaties bij oplossen meetproblematiek

In de afgelopen tientallen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met verschillende meetproblematieken. Om u beter van dienst te zijn, hebben wij van een groot aantal applicaties een ondersteunend artikel voor u geschreven. Op deze wijze kunt u kennismaken met onze ervaringen op dit gebied.

De artikelen zijn, net als de rest van de website, weer onderverdeeld in applicaties binnen de verschillende divisies. Kijk eens specifiek of uw applicatie ook vermeld staat of neem anders gewoon contact met ons op om te zien of wij u ook bij uw applicatie kunnen ondersteunen.

Power hardware in the loop

Power Hardware in the Loop

Power hardware in the loop (PHiL) is een variant van het oorspronkelijke HiL-concept. Het concept van HIL blijft behouden en wordt aangevuld met extra vermogen -lees versterker- in de lus. Op die manier wordt het HIL concept geschikt gemaakt voor het aansturen van fysieke componenten of subsystemen die meer vermogen vragen. Denk hierbij aan het testen of ontwerpen van elektromotoren, transformatoren of omvormers.

In een PHIL-systeem wordt de te testen apparatuur (bijvoorbeeld een omvormer) geïntegreerd in een testopstelling met real-time simulatiemodellen van andere apparatuur en systemen (bijvoorbeeld een elektriciteitsnetwerk of een windturbine). Het geheel wordt dan aangestuurd door een real-time simulatieomgeving die het gedrag van de gehele opstelling coördineert en controleert. PHIL biedt verschillende voordelen ten opzichte van conventionele testsystemen, waaronder een hogere mate van veiligheid, nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid en flexibiliteit. Het maakt het ook mogelijk om de meest geavanceerde en complexe testscenario’s uit te voeren die moeilijk te realiseren zijn met traditionele testmethoden.

Lees meer
Waterstof

Testen van Elektrische Voertuigen op Waterstof

Door de toenemende druk op het milieu als gevolg van het langdurig gebruik van traditionele fossiele energie, is de ontwikkeling en het gebruik van schone energie, wereldwijd, een belangrijk agendapunt geworden. Waterstof energie wordt beschouwd als de belangrijkste energiebron in de 21e eeuw. Deze schone vorm van energie heeft de voordelen van nul vervuiling, hoge efficiëntie, overvloedige bronnen en een breed toepassingsgebied. Het gebruik van waterstof zorgt niet voor CO2-uitstoot en heeft als restproduct schoon en zuiver water.

De toenemende vraag naar energie zal voor een groot deel als elektrische energie beschikbaar moeten komen. Naast de inmiddels bekende bronnen als zon en wind ligt het dan ook in de lijn der verwachting dat waterstof als energie bron voor de opwekking van elektriciteit zal worden gebruikt.

Voor de omzetting van waterstof naar elektrische energie wordt gebruik gemaakt van een brandstofcel. Voor het, langs de elektrische weg, produceren van waterstof wordt gebruik gemaakt van een Elektrolyser.

Lees meer
EVSE

Het testen van EV laders en snelladers

Het veilig, gemakkelijk en efficiënt op- en ontladen van elektrische voertuigen is essentieel voor de doorbraak van elektromobiliteit. Er worden hoge eisen gesteld aan de interface tussen laadpunt en het elektrische voertuig. Het laadpunt moet ook voldoen aan hoge eisen bij het terug leveren van stroom aan het net om de netkwaliteit en stabiliteit te garanderen. Voor het optimaliseren en verder ontwikkelen van deze cruciale factoren zijn uitgebreide testen met net emulatie en voertuig emulatie onontbeerlijk.

Dit zijn dan ook de twee belangrijkste elementen bij het testen van laadpalen. De net emulatie (ook wel grid emulatie genoemd) bootst het net na met alle mogelijke schommelingen en netvervuilingen. Een instelbare belasting zorgt in combinatie met een voertuig communicatiesimulator voor het nabootsen van de eigenschappen van het elektrische voertuig en batterij.

Een overzicht van de verschillende testopstellingen bij de verschillende laad modi vind u in deze application note.

 

Lees meer

Efficiëntiemetingen aan elektromotoren

Steeds vaker worden elektromotoren aangestuurd met frequentieregelaars. Dit om een hogere efficiëntie te bereiken in de aansturing. Maar hoe efficiënt is deze motoraansturing nu eigenlijk?

Voor nauwkeurige metingen van de gehele aandrijving dienen we gehele aandrijfketen te meten.
We gaan in dit voorbeeld uit van een drie fase AC voeding welke wordt gelijkgericht tot een DC voeding voor de frequentieregelaar. Vervolgens meten we de elektrische uitgang van de frequentieregelaar en de mechanische energie van de elektromotor om zo een totaal overzicht te krijgen van de verschillende verliezen c.q. de efficiëntie van het gehele systeem.

Bij EV-tractiesystemen vervalt de AC input en de rectifier en hebben we als input van de drie fase inverter de batterij van de auto.

Lees meer

Hoe kies ik de juiste AC voeding voor mijn applicatie?

Alle producten met een stekker wil je als ontwikkelaar ook graag testen op specificaties. Werkt het product goed in de spanningsrange van 196V tot 256V en hoger? Of wordt uw product wereldwijd verkocht en komt u ook andere spanningen en meer fase netten tegen? Welke frequenties heeft u nodig; 50Hz, 60Hz, 400Hz en 800Hz of hoger? Voldoet het product aan alle plaatselijke normen? En zo zijn er nog vele andere specificaties te noemen die van toepassing zijn voor de AC grid waar uw ontwerp aan moet voldoen.

Er is een groot scala aan AC voedingen beschikbaar in de markt maar, waar moet u nu op letten bij het maken van de juiste keuze? Met deze white paper gaan wij u zo goed mogelijk informeren over de belangrijkste specificaties.

Lees meer
Energiemanagement en de uitdagingen van een autonoom Off Grid energiesysteem

Energiemanagement en de uitdagingen van een autonoom Off Grid energiesysteem

Op de afdeling Energie en Milieu van de Faculteit Wetenschappen, Technologie en Geneeskunde (FSTM) van de Universiteit van Luxemburg, hebben ze verschillende onderzoeksprojecten met betrekking tot groene energie die bijdragen aan de ontwikkeling van eco-steden.

De uitdagingen van een autonoom Off Grid energiesysteem

Aan de engineeringkant is het doel om zoveel mogelijk autonoom te zijn op het gebied van thermische en elektrische voedingsvoorzieningen. Het doel is om volledige zelfvoorziening te bereiken door  thermische (warmte-koeling) en elektrische energie ter plaatse op een regeneratieve manier te  produceren. Duurzame energiebronnen bieden echter een beperkte voorspelbaarheid en variabiliteit, wat een grote uitdaging is in een elektriciteitsnet waar vraag en aanbod te allen tijde op elkaar moeten aansluiten. Om het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitsproductie door middel van variabele hernieuwbare energiebronnen te regelen, zal het afstemmen van de vraag naar energie en het aanbod van energie een belangrijke rol spelen in de toekomstige energiesystemen. Deze vraag en aanbod strategie wordt uitgevoerd met passende energiebeheersystemen, die het mogelijk maken de vraag te verschuiven of te verminderen om het energieverbruik en het productieprofiel van een gebouw te verbeteren door middel van optimale operationele planningen.

Lees meer

Impact elektrische vervuiling op efficiëntie aandrijvingen

De afgelopen decennia heeft de niet te stuiten intrede van niet lineaire belastingen bijgedragen aan een toenemende vervuiling van onze elektriciteitsnetten. En het feit dat wij in het verleden allemaal afnemer waren is ook allang passé, want de toenemende integratie van alternatieve, lokale, energieopwekking maakt ons allemaal ook leverancier. De mate van vervuiling valt onder de noemer Power Quality (PQ) en gaat ons dan ook allemaal aan. Een belangrijk onderdeel hierin is naast de betrouwbaarheid ook de mate van de harmonische vervorming en netstabiliteit.

Netvervuiling ontstaat grotendeels door de op het net aangesloten apparatuur. Dit kan zijn door geschakelde voedingen, PWM sturing van motoren, dimmers, spaarlampen en het inschakelen van hoog vermogen belastingen. Maar ook power conversie elektronica behorende bij zonne- en windenergie installaties maken de situatie er niet beter op, evenals blikseminslag en kortsluiting. De invloed van al deze netbelastingen zien we terug in de vorm van harmonische vervorming, spanningsfluctuaties en transiënten.

Aandrijfsystemen bepalen voor bijna 70% het elektriciteitsverbruik van de Nederlandse industrie. Voor een efficiëntie verbetering, met als resultaat een significante energiebesparing, is vrijwel zeker op korte termijn al succes te behalen door de huidige vervorming en instabiliteit te compenseren. Vervolgens kan voor een verdere efficiëntieslag worden gekeken naar de meer individuele componenten binnen de aandrijfsystemen.

Bekijk ook de presentatie van René Bos over dit onderwerp via deze link.

Lees meer
270Vdc in de Avionica

270Vdc in de Avionica

Binnen de luchtvaartindustrie is de tendens dat er meer en meer elektrische energie (stroom) gebruikt gaat worden. En dan hebben we het nog niet eens over het volledig elektrisch vliegen! Om die reden is er een noodzaak om verbeteringen door te voeren in zowel nieuwe als bestaande concepten zonder toename van het gewicht.

Een oplossing voor het toenemende elektrische verbruik is het verhogen van het spanningsniveau van het elektrische netwerk op het vliegtuig. In de afgelopen jaren zien wij dan ook dat, naast het 115V/400Hz AC en 28Vdc elektrische boardnet, een toenemend gebruik van een derde systeem op basis van 270 Vdc. Dit 270Vdc-systeem voor de luchtvaart werd voor het eerst gedefinieerd in MIL-STD-704B 17 nov. Batterijsystemen in dit spanningsgebied zijn al veel langer in gebruik binnen de maritieme wereld vanwege de relatief hoge vermogensdichtheid en capaciteit. De nieuwe interesse voor het gebruik van het 270Vdc net binnen de Avionica is ook mede een gevolg van de ontwikkeling van nieuwe elektromechanische apparatuur die de traditionele pneumatische en hydraulische systemen kunnen vervangen.

Een verhoogde bedrijfsspanning zorgt voor een verbeterde elektrische efficiëntie, draagt bij aan de gewichtsvermindering van vliegtuigen, verbetert de veiligheid/betrouwbaarheid van vliegtuigen en zorgt voor positieve milieueffecten.

Lees meer
AC Voedingen

Presentatie over het kiezen van de juiste AC voeding voor uw applicatie

Het FHI Power Electronics Event vond plaats van 8 tot 10 juni 2021. Dit keer was het een digitaal evenement vanwege de beperkingen die nog steeds gelden als gevolg van de Covid-19 pandemie.

TT&MS consultant André Handgraaf gaf een algemene presentatie met als onderwerp: “Hoe kiest u de juiste AC voeding voor uw applicatie?”. Als ontwikkelaar wilt u alle producten met een stekker testen op specificaties. Werkt het product goed in het spanningsbereik van 196V tot 256V en hoger? Of wordt uw product wereldwijd verkocht en komt u andere spanningen en meer fasesets tegen? Welke frequenties heeft u nodig; 50Hz, 60Hz, 400Hz en 800Hz of hoger? Voldoet het product aan alle lokale normen? Er zijn nog vele andere specificaties die van toepassing zijn op het wisselstroomnet waaraan uw ontwerp moet voldoen. Er is een breed scala aan AC voedingen beschikbaar op de markt, maar waar moet u op letten bij het maken van de juiste keuze?

Klik hier voor de slides van de presentatie en bekijk hem hieronder.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan vernemen wij het graag.

Wij laten u graag kennismaken met ons assortiment AC voedingen.

Lees meer
Energy Storage Event

Het testen van Lithium-Ion batterijen

Op 13 februari 2020 was TT&MS standhouder op het tweede Energy Storage Event in het Van der Valk Hotel te Vianen.

Deelnemers en belangstellenden werden, door middel van neutrale kennisoverdracht, geïnformeerd over de voordelen en uitdagingen van energieopslag.

TT&MS consultant André Handgraaf gaf een algemene presentatie geven over het testen van Ion-Lithium batterijen en de mogelijke test oplossingen. Voor een ieder die het Energy Storage Event of de lezing niet kon bijwonen hebben wij de sheets en de presentatie toegevoegd in dit bericht.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij het graag.

We laten u graag kennis maken met ons assortiment batterij test apparatuur en batterij emulatie apparatuur.

Lees meer
Impedantiemetingen aan batterijcellen

Impedantiemetingen aan batterijcellen

Impedantiemetingen aan batterijcellen: van lithium-ion tot waterstof Brandstofcellen

Op het gebied van elektrochemische-impedantiespectroscopie (EIS) is men al jarenlang actief, maar het is pas recent dat EIS populair is geworden voor zowel onderzoek en ontwikkeling alsook voor diverse preventieve onderhoudsgebieden. EIS  combineert het vakgebied chemie met de elektrotechniek. De crossover kan soms ingenieurs en wetenschappers blootstellen aan technische termen en instrumenten die ze niet vaak tegenkomen.

TTMS heeft een artikel geschreven over een meetbenadering die gebruik maakt van N4L-instrumentatie, en die impedantiemetingen kan uitvoeren van een reeks batterijen/cellen, van lithium-ion tot waterstof brandstofcellen. Klik op de rode button hieronder om het artikel over de specifieke meting te lezen.

Lees meer
Magna-Power TS series

‘Draadloze’ remote sensing

‘Draadloze’ remote sensing – als extra bekabeling niet mogelijk of onpraktisch is

Modulatie van de regellus maakt gelijkspanningsvoedingen geschikt voor het emuleren van verschillende DC-bronnen, waarbij valt te denken aan de emulatie van batterijen, accu’s, brandstofcellen en zonnepanelen. Een bijzonder interessante, maar veel minder bekende toepassing die met ‘control loop modulatie’ mogelijk wordt, is de zogeheten ‘leadless remote sensing’. TTMS heeft over dit onderwerp een artikel geschreven.

Lees meer door op bekijk application note te klikken.

Lees meer
N4L PPA5500

Stand-by vermogen: de grootste energieverslinder?

Is stand-by vermogen de grootste energieverslinder?

Bij stand-by vermogen denken we al gauw aan een TV of blu-ray speler die in stand-by modus staat. Maar eigenlijk gaat het om alles waar we ook een afstandsbediening bij hebben, en die afstandsbediening is echter steeds vaker een telefoon of tablet. De tijd dat we met een echte schakelaar onze verlichting en apparatuur ‘aan’ en ‘uit’ zetten behoort bijna tot het verleden. Zeker als we ons gaan realiseren welke gevolgen het Internet of Things (IoT) zal hebben. Nu al zien we dat de fysieke powerschakelaar in veel gevallen letterlijk naar achteren verdwijnt. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat in de nabije toekomst die fysieke schakelaar meer en meer terrein gaat verliezen. We moeten er ons dan ook van bewust zijn dat ‘uit’ tegenwoordig heel vaak neerkomt op ‘een beetje aan’. De functie ‘stand-by’ of ‘sleep mode’ wordt gezien als het nieuwe ‘uit’, maar echt ‘uit’ lijkt al nauwelijks meer te bestaan.

Stand-by meting

TTMS heeft een stand-by meting gedaan, uitgevoerd op een 9 watt ledlamp via het Zigbee-protocol. waarbij gebruik is gemaakt van een Newtons4th PPA5530 power analyzer. Geïnteresseerd of stand-by vermogen de grootste energieverslinder is? Klik dan op de knop bekijk application note en lees ons artikel ‘Uit’ is een beetje aan.

Als u meer informatie wenst over de N4L 5500 serie power analyzers, dan verwijzen wij u graag naar de productpagina’s van de PPA5500 en PPA5500-TE

 

Lees meer
H&H PLI3230

Testen van een zonneauto met de H&H PLI3230 voeding

TTMS en H&H hebben in 2016 hun handen ineengeslagen voor de sponsoring van Solar Team Twente (onderdeel van TU Twente). Voor het testen van de zonneauto van het Team is een H&H PLI3230 voeding in bruikleen gegeven.

Het Solar Team Twente ontwerpt en bouwt om het jaar een zonneauto om mee te kunnen doen aan de World Solar Challenge in Australië. In 2017 heeft dit team meegedaan met de RED SHIFT, een zonneauto waarin de zogenaamde Solar Balancing techniek met de naam “SABINE” is toegepast.

SABINE staat voor Solar Array Balancing Interface Not Expected. Zij zorgt ervoor dat verliezen veroorzaakt door de verschillen tussen opbrengsten van zonnecellen, ook wel Grouping loss genoemd, gemarginaliseerd worden.

Klik op de button hieronder als u meer wilt lezen over SABINE en hoe de H&H PLI3230 voeding voor het testen is ingezet.

Voor meer informatie over de H&H PLI serie, verwijs ik u naar de productpagina.

Lees meer

Gebruik van PSM reeks van N4L bij Linear Variable Differential Transformers

Een LVDT (Linear Variable Differential Transformer) bestaat uit een transformator met één primaire wikkeling, twee secondaire wikkelingen en een beweegbare armatuur. Met de primaire wikkeling op de gewenste spanning en frequentie, verandert de omvang en relatieve fase van de secondaire wikkeling zodra de armatuur wordt verplaatst.

Er zijn twee manieren om de verplaatsing te detecteren: ratiometrisch en differentiaal. Hier gaat de application note van N4L over. Klik op bekijk application note hieronder.

Lees meer
PSM units van N4L

Testen van communicatietransformatoren met PSM units van N4L

De PSM units van N4L zijn heel geschikt om transformatoren handmatig of automatisch (met behulp van een PC) te testen. Ze hebben de meetcapaciteit (DFT en true rms, van 10mHz tot 2.4MHz) om de meest algemeen vereiste transformertesten uit te voeren, te weten:

  • turns ratio
  • primary inductance and resistance
  • leakage inductance
  • interwinding capacitance
  • magnetising current
  • insertion loss
  • return loss
  • harmonics
  • thd
  • longitudinal balance

 

Voor de meeste tests is een simpel circuit nodig, zoals weerstanden die gemonteerd moeten worden in een testopstelling. Bovengenoemde tests zijn terug te vinden in de application note. Voor meer informatie klik op bekijk application note.

Lees meer

Waterbehandeling en electrolyse

Een verscheidenheid aan waterbehandeling processen vereist DC voedingen voor het genereren van een elektrisch veld. De uitgang van de voeding wordt verbonden met de elektroden in een watertank, waarmee een gesloten circuit wordt gecreëerd.

De specifieke eigenschappen van de voeding zorgen voor een maximale controle van spanning en stroom en hiermee ook voor de garantie van een constante procescontrole. De stroomgestuurde DC voedingen van Magna-Power zorgen in dit proces voor een hogere betrouwbaarheid.

Meer weten? Klik dan op bekijk application note.

Lees meer

Batterij en condensator opladen

Batterijen en condensatoren hebben vergelijkbare laadeisen, die goed passen bij de standaard functionaliteit van Magna-Power voedingen. Wanneer een Magna-Power voeding is aangesloten op een batterij of condensator, kan de voeding geprogrammeerd worden voor de nominale rustspanning en de hoogst gewenste laadstroom.

De voeding, in constante stroom modus, laadt de batterij of condensator op bij de gedefinieerde laadstroom, terwijl de spanning stijgt met de hoeveelheid lading. Nadat de geprogrammeerde nominale spanning is bereikt, schakelt de Magna-Power voeding automatisch naar spanning modus en daalt de laadstroom naar nul als het opladen is voltooid.
Met dergelijke belastingen werken we meestal met een beveiligingsdiode en sense lijnen om de voeding te beveiligen en toch een nauwkeurige laadspanning te behouden

Meer weten? Klik dan op bekijk application note.

Lees meer

Wat onze klanten zeggen

Arnold Memelink

Arnold Memelink

ABB

"De ABB Power Grids Jumet organisatie is een innovatieve ontwikkelings- en productiefaciliteit van ABB die actieve filters en batterij-energieopslagsystemen produceert ter ondersteuning van een stabiel netwerk. Om deze systemen te testen hebben we twee Cinergia GE/EL +120kVA eplus units aangeschaft die in staat zijn om netemulatie (AC + DC) te doen, die werken als een elektronische belasting (AC +DC) en die een batterij-emulator zijn. We hebben zeer goede ondersteuning van TTMS ervaren bij het verkrijgen van deze twee Cinergia-units. Dit omvatte het organiseren van een demonstratie op locatie en het leveren van leensystemen voorafgaand aan de levering van onze uiteindelijke systemen. Op deze manier konden we zo vroeg mogelijk beginnen met testen. TTMS organiseerde ook trainingen voor de operators van de oorspronkelijke fabrikant. Dankzij deze ondersteuning konden we de eerste batterij-energie-opslagsystemen al voor de volledige levering van de Cinergia-systemen introduceren."

Universiteit van Luxemburg

Sasan Rafii-Tabrizi

Universiteit van Luxemburg

"Bij de afdeling Energie en Milieu van de Faculteit Wetenschappen, Technologie en Geneeskunde (FSTM) van de Universiteit van Luxemburg hebben we verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van groene energie die bijdragen aan de ontwikkeling van eco-steden. Als langdurige partner van onze research afdeling heeft TT&MS bewezen zelfs de meest complexe vragen op een professionele manier te kunnen beantwoorden. Ze hebben aangetoond dat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste technologie en geen enkele moeite sparen om de toepassing en zelfs de situatie ter plaatse te bekijken. De uitwisseling van ideeën was altijd erg prettig en vond snel plaats. We kijken uit naar verdere jaren van vruchtbare samenwerking."

ONZE LEVERANCIERS

© Copyright 2023 - TTMS B.V. | Privacy Policy | Algemene Voorwaarden