Onderzoekers bestuderen de invloed van vervorming op de netspanning

Storing op de netspanning

Moderne windparken zijn aangesloten op het vasteland net via lange onderzeekabels met een grote parasitaire capaciteit. En ze beschikken over een groot aantal vermogenselektronica-converters die harmonischen produceren.

Harmonischen zijn vervormingen van de sinusvormige netspanning en -stroom. De interacties tussen deze harmonischen en de windpark componenten creëren een serieuze uitdaging. Hogere harmonischen zijn ongewenst, omdat deze kunnen leiden tot energieverlies, afschakeling van beveiligingssystemen en mogelijk voortijdige uitval van componenten.

De huidige ontwerpbenadering is op een case-by-case basis met over-gedimensioneerde componenten. Deze benadering leidt nu al tot vertragingen en prijsstijgingen en houdt risico’s in voor toekomstige uitbreidingen van het offshore-netwerk voor extra windparken.

Offshore wind onderzoeksproject

Er is een nieuw onderzoeksproject bij de TU Delft gestart om in samenwerking met bedrijven en andere onderzoeksinstellingen te werken aan een meer gestandaardiseerde, toekomstbestendige en kosteneffectieve ontwerpbenadering. Deze ontwerpbenadering zal de betrouwbaarheid en efficiëntie van offshore windenergie verhogen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie en het verlagen van de integratiekosten.

Cinergia Grid Emulator van TTMS

Op de TU Delft wordt door de sectie DC Systems, Energy Conversion & Storage (DCE&S) van de afdeling Electrical Sustainable Energy onderzoek gedaan waarbij een 20kVA Grid Emulator GE+20 van Cinergia wordt gebruikt. De Grid Emulator die door TTMS is geleverd is een programmeerbare spanningsbron die zowel voor een stabiel driefasen AC net als ook voor een net met elektrische storingen kan zorgen. Gebaseerd op regeneratieve en bidirectionele vierkwadrant versterkers vormt het een belangrijk instrument voor het testen van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, waterkracht, warmtekrachtkoppeling en andere op het net aangesloten apparaten. Bij elk van de drie fasen zijn afzonderlijk naast de grondfrequentie alle harmonischen tot de vijftiende programmeerbaar. Daarbovenop is een vrij te kiezen frequentie beschikbaar tussen een tiende (0,1) tot vijftig keer de grondfrequentie. Zo kan een subharmonische, interharmonische of hogere harmonische geprogrammeerd worden. De Grid Emulator kan ook als vermogensversterker voor Hardware in de Loop testen worden gebruikt en is voorzien van een krachtige en bijzonder gebruiksvriendelijke Windows interface.

Het project bij de TU Delft zorgt dankzij metingen met deze Grid Emulator van Cinergia voor een verhoogde kennis over harmonische verschijnselen en resulteert in een ontwerpmethodologie om de negatieve effecten van harmonischen te beperken.

Samenwerking

Het project wordt gecoördineerd door TNO en wordt ondersteund door de RvO, onder het TKI Wind op Zee programma.

De sectie DCE&S wordt geleid door professor Pavol Bauer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lucia Beloqui Larumbe onder supervisie van dr. Zian Qin.

Bron: TU Delft, Cinergia GE+ datasheet v2.

Wat onze klanten zeggen

Arnold Memelink

Arnold Memelink

ABB

"De ABB Power Grids Jumet organisatie is een innovatieve ontwikkelings- en productiefaciliteit van ABB die actieve filters en batterij-energieopslagsystemen produceert ter ondersteuning van een stabiel netwerk. Om deze systemen te testen hebben we twee Cinergia GE/EL +120kVA eplus units aangeschaft die in staat zijn om netemulatie (AC + DC) te doen, die werken als een elektronische belasting (AC +DC) en die een batterij-emulator zijn. We hebben zeer goede ondersteuning van TTMS ervaren bij het verkrijgen van deze twee Cinergia-units. Dit omvatte het organiseren van een demonstratie op locatie en het leveren van leensystemen voorafgaand aan de levering van onze uiteindelijke systemen. Op deze manier konden we zo vroeg mogelijk beginnen met testen. TTMS organiseerde ook trainingen voor de operators van de oorspronkelijke fabrikant. Dankzij deze ondersteuning konden we de eerste batterij-energie-opslagsystemen al voor de volledige levering van de Cinergia-systemen introduceren."

Universiteit van Luxemburg

Sasan Rafii-Tabrizi

Universiteit van Luxemburg

"Bij de afdeling Energie en Milieu van de Faculteit Wetenschappen, Technologie en Geneeskunde (FSTM) van de Universiteit van Luxemburg hebben we verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van groene energie die bijdragen aan de ontwikkeling van eco-steden. Als langdurige partner van onze research afdeling heeft TT&MS bewezen zelfs de meest complexe vragen op een professionele manier te kunnen beantwoorden. Ze hebben aangetoond dat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste technologie en geen enkele moeite sparen om de toepassing en zelfs de situatie ter plaatse te bekijken. De uitwisseling van ideeën was altijd erg prettig en vond snel plaats. We kijken uit naar verdere jaren van vruchtbare samenwerking."

ONZE LEVERANCIERS

© Copyright 2023 - TTMS B.V. | Privacy Policy | Algemene Voorwaarden