Onderzoekers bestuderen de invloed van vervorming op de netspanning

Storing op de netspanning

Moderne windparken zijn aangesloten op het vasteland net via lange onderzeekabels met een grote parasitaire capaciteit. En ze beschikken over een groot aantal vermogenselektronica-converters die harmonischen produceren.

Harmonischen zijn vervormingen van de sinusvormige netspanning en -stroom. De interacties tussen deze harmonischen en de windpark componenten creëren een serieuze uitdaging. Hogere harmonischen zijn ongewenst, omdat deze kunnen leiden tot energieverlies, afschakeling van beveiligingssystemen en mogelijk voortijdige uitval van componenten.

De huidige ontwerpbenadering is op een case-by-case basis met over-gedimensioneerde componenten. Deze benadering leidt nu al tot vertragingen en prijsstijgingen en houdt risico’s in voor toekomstige uitbreidingen van het offshore-netwerk voor extra windparken.

Offshore wind onderzoeksproject

Er is een nieuw onderzoeksproject bij de TU Delft gestart om in samenwerking met bedrijven en andere onderzoeksinstellingen te werken aan een meer gestandaardiseerde, toekomstbestendige en kosteneffectieve ontwerpbenadering. Deze ontwerpbenadering zal de betrouwbaarheid en efficiëntie van offshore windenergie verhogen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen van de energietransitie en het verlagen van de integratiekosten.

Cinergia Grid Emulator van TTMS

Op de TU Delft wordt door de sectie DC Systems, Energy Conversion & Storage (DCE&S) van de afdeling Electrical Sustainable Energy onderzoek gedaan waarbij een 20kVA Grid Emulator GE+20 van Cinergia wordt gebruikt. De Grid Emulator die door TTMS is geleverd is een programmeerbare spanningsbron die zowel voor een stabiel driefasen AC net als ook voor een net met elektrische storingen kan zorgen. Gebaseerd op regeneratieve en bidirectionele vierkwadrant versterkers vormt het een belangrijk instrument voor het testen van hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, waterkracht, warmtekrachtkoppeling en andere op het net aangesloten apparaten. Bij elk van de drie fasen zijn afzonderlijk naast de grondfrequentie alle harmonischen tot de vijftiende programmeerbaar. Daarbovenop is een vrij te kiezen frequentie beschikbaar tussen een tiende (0,1) tot vijftig keer de grondfrequentie. Zo kan een subharmonische, interharmonische of hogere harmonische geprogrammeerd worden. De Grid Emulator kan ook als vermogensversterker voor Hardware in de Loop testen worden gebruikt en is voorzien van een krachtige en bijzonder gebruiksvriendelijke Windows interface.

Het project bij de TU Delft zorgt dankzij metingen met deze Grid Emulator van Cinergia voor een verhoogde kennis over harmonische verschijnselen en resulteert in een ontwerpmethodologie om de negatieve effecten van harmonischen te beperken.

Samenwerking

Het project wordt gecoördineerd door TNO en wordt ondersteund door de RvO, onder het TKI Wind op Zee programma.

De sectie DCE&S wordt geleid door professor Pavol Bauer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lucia Beloqui Larumbe onder supervisie van dr. Zian Qin.

Bron: TU Delft, Cinergia GE+ datasheet v2.

Wat onze klanten zeggen

Hans Verhees

Hans Verhees

Victron Energy

Wij kopen geen meetinstrumentatie, maar oplossingen voor specifieke meetproblemen. Ik koop dan ook graag bij TTMS, gezien de kennis die zij hebben op het gebied van testoplossingen in power elektronica. Ik heb namelijk een hekel aan verkopers. TTMS helpt ons bij de juiste keuze. Ze komen zelfs met instrumentatie van fabrikanten die ze zelf niet vertegenwoordigen. En altijd met een perfecte service: ze doen niet moeilijk, maar regelen het gewoon.

Shell Technology Centre Amsterdam

Jan Serné

Shell Technology Centre Amsterdam

Vanuit mijn functie binnen het kalibratie- en kwaliteitslab is het voor mij een continu streven naar kwaliteit. Om dit te waarborgen is de juiste support van onder andere leveranciers dan ook essentieel. TTMS begrijpt dit als geen ander, en ik doe dan ook al jaren zaken met hen. Als ik de relatie met TTMS moet omschrijven, dan is deze niet alleen feitelijk maar zeker ook instinctief te noemen. De meetinstrumentatie is betrouwbaar. Bovendien is de expertise op gebied van test- en meetapparatuur bij TTMS een goede aanvulling voor de STCA.

ONZE LEVERANCIERS

© Copyright 2020 - TTMS B.V. | Privacy Policy | Algemene Voorwaarden