MI 6000B automatische hoge weerstand ratio brug

De MI 6000B is een volledig geautomatiseerde brug volgens het Cutkosky Divider principe. Deze technologie biedt nieuwe oplossingen voor het nauwkeuriger en bij lagere stromen meten van hoogwaardige weerstanden. De Cutkosky of Binary Voltage Divider Technologie lost alle fouten op die normaal gesproken geassocieerd worden met een gelijkstroomvergelijker en biedt tegelijkertijd aanzienlijk verbeterde onzekerheden. Een intern bewakingscircuit wordt gebruikt om het meetcircuit te bewaken. Deze beveiliging kan ook worden gebruikt om de meetsnoeren, een bewaakte detector en weerstandsbehuizingen aan te sturen om de effectieve isolatieweerstand te verhogen en de algemene prestaties te verbeteren.

Het systeem vereist een stabiele spanningsbron (model 1000B) en een DVM-detector (Fluke 8508A, Agilent 3458A, of Keithley 2000). Optimale prestaties worden bereikt met de Agilent 3458A als bewaakte detector.

Het model 6000B heeft een vierkanaals matrixscanner met de ingangen R1, R2, R3 en R4. Het aantal ingangen kan worden uitgebreid tot 40 wanneer de 6000B wordt gebruikt in combinatie met de 4200-serie Low-Thermal Four-Terminal Matrix Scanners.

De kalibratie van de 6000B wordt eenvoudig en automatisch uitgevoerd. De kalibratiegegevens worden opgeslagen in een bestand voor historische analyse. Nieuwe kalibratiegegevens worden vergeleken met de laatste kalibratiegegevens voor de tracking drift van de BVD.

Binary Voltage Divider

Het principe van de 6000B Automated High Resistance Ratio Bridge is gebaseerd op de Binary Voltage Divider (BVD). De referentie naar de BVD wordt geleverd vanuit een stabiele spanningsreferentie, model 1000B. Het model 1000B is een laagdrempelige, stabiele, geluidsarme, programmeerbare gelijkstroomreferentie. De DC referentie is aangesloten op de achterzijde van de 6000B broningangsklemmen. De DVM-detector met een ingangsimpedantie van 10 GΩ of hoger wordt gebruikt om het verschil te meten tussen de uitgang van de BVD en de testspanning. Een geïsoleerd bewakingscircuit is voorzien om de BVD en de DVM-detector te bewaken bij het uitvoeren van de metingen. De bewakingsspanning kan ook worden gebruikt om de blikjes en/of afschermingen van de geteste weerstanden aan te drijven om lekkageproblemen tussen de behuizing en de weerstand te verminderen.

Systeemsoftware en toepassingen

De 6000 SW van Measurements International regelt al het bovenstaande automatisch. De software beschikt over rapportgeneratie, historische analyse en het volgen en corrigeren van weerstandsverplaatsingen. Alle meetgegevens worden in grafiekvorm weergegeven naarmate de meting vordert. Alle onzekerheden worden op 2 sigma’s berekend.

Voor SR104 metingen stelt de 6000 SW gebruikers in staat om de temperatuur van de SR104 te meten. Dit met behulp van een externe thermistor op het moment van de meting. De thermistor wordt in de put van de SR104 geplaatst en wordt gemeten tegen een 1 MΩ referentieweerstand. De 1 MΩ standaardweerstand wordt gebruikt om de stroom in de thermistor zo laag mogelijk te houden om geen zelfverwarming te veroorzaken. De software kan dan een correctie toepassen voor 23 °C of 25 °C.

De 6000B kan ook worden gebruikt in combinatie met Measurements International’s 4200 serie Matrix Scanners en 4220-1 interface adapter voor het kalibreren van de SR1010 serie Hamon weerstandskasten.

Combineren

In combinatie met het Measurements International model 9300 of 9300A Air Bath kunnen alfa- en bèta-berekeningen automatisch worden uitgevoerd op de geteste weerstanden. Alle gegevens kunnen direct worden geëxporteerd naar Excel voor verschillende testpatronen of mainframe toepassingen. Externe luchtdruk-, vocht- en temperatuurindicatoren zijn optioneel en het hele systeem kan worden ingesloten in een 4 of 6 ft. rack. Weerstandsbaden (olie of lucht), instrumentcontrollers, printers, systeemsoftware, IEEE-interface, installatie en training zijn allemaal beschikbaar voor complete systeempakketten.

Voor uitgebreide specificaties van dit product verwijzen wij u graag naar de datasheet.

Bekijk datasheet Offerteaanvraag