Meatest multifunctionele kalibrator M142 is End of Life en vervangen door de Meatest 9010+.

De Meatest multifunctionele kalibrator M142 is een kalibrator voor elektrische grootheden, voor toepassing in kalibratielaboratoria en productielijnen waar meters geproduceerd worden en waar spanning, stroom, weerstand, capaciteit en frequentie de te gekalibreerde grootheden zijn. Harmonische en niet-harmonische signalen maken het mogelijk om parameters van meters te testen door signalen met verschillende crestfactors.

De frequentie modi maakt het mogelijk om frequentie, amplitude en duty cycle van het uitgangssignaal in te stellen. Ze zijn geschikt voor de basiskalibratie van oscilloscopen. De kalibrator is uitgerust met de mogelijkheid om temperatuur te meten met TC en RTD temperatuursensoren. De ingebouwde multimeter kan onafhankelijk worden gebruikt of in gelijktijdige bediening met een deel van de kalibrator.  Het testen van transducers, regelaars en evaluatie instrumenten kunnen hiermee worden uitgevoerd  zonder tussenkomst van andere meetinstrumenten.

Basisfuncties

De basisfunctie van de Meatest multifunctionele kalibrator M142 is het genereren van een  gekalibreerde DC/AC-spanningen, van 0 V tot 1000 V DC/AC, en stroom in het bereik van 0 tot en met 30 A . Met een 50-turn stroomspoel kan het bereik uitgebreid worden tot 1500 A. De beste nauwkeurigheid van de kalibrator is 15 ppm bij DC spanning. Bij AC spanning is deze 250 ppm, bij DC stroom 130 ppm en bij AC stroom 550 ppm. Het maximale frequentiebereik loopt van 20 Hz tot 100 kHz voor harmonische golfvormen.

De kalibrator is uitgerust met een functie voor het genereren van  periodieke niet-harmonische signalen met de gedefinieerde crest-factor. Dit maakt het mogelijk om de gevoeligheid van multimeters tot vervormde signalen te testen. Ook is de kalibrator uitgerust met een simulatiefunctie van weerstand en capaciteit. Met de kalibrator kunnen weerstanden in het bereik van 0 Ω in 1000 MΩ en capaciteit van 1nF 100µF worden gesimuleerd met een nauwkeurigheid genoeg voor kalibratie van de meest gebruikte hand-held multimeters. Basis nauwkeurigheid van de weerstandsbereiken is 150 ppm, en van de capaciteit is deze 0,1 %.

Voor uitgebreide specificaties van dit product verwijzen wij u graag naar de datasheet.

Bekijk datasheet Offerteaanvraag