Standaarden voor spanning en weerstand liggen aan de grondslag van elektrische metingen. Zo vormt het Josephson-effect de grondslag voor de elektrische spanning op metrologie niveau. Daarnaast worden voor spanning ook vaak de 1V en 10V Zener referenties gebruikt. De nauwkeurigheden hierbij zijn op het niveau < 1 ppm.

Hiervan afgeleid zijn diverse werkbare kalibratie standaarden waarmee zowel AC als DC spanningen kunnen worden gegenereerd. Het spanningsbereik is over het algemeen vanaf micro Volt tot pakweg 1000V.

Met behulp van een Multi product kalibrator zijn referentie spanningen te generen. De verschillende modellen en uitvoeringen bepalen over het algemeen de bereiken en de nauwkeurigheid. De basis nauwkeurigheid bij dergelijke kalibratoren ligt tussen de 15 ppm en 70 ppm voor DC spanning. Binnen de proces industrie wordt vaak gebruik gemaakt van portable proces kalibratoren. Over het algemeen ligt de nauwkeurigheid hierbij tussen de 0.1% en 0.01%.

Dergelijke nauwkeurige en stabiele DC en AC spanningen worden onder andere gebruikt in een kalibratie omgeving voor de kalibratie van Volt meters en Multimeters maar ook, vaak op locatie, binnen de proces industrie waar een velerlei spanningen en stroomsensoren wordt toegepast.

Advies nodig? Neem contact met ons op